søndag 23. februar 2020

Næste generalforsamling

 

Der er indkaldt til generalforsamling torsdag d. 27. februar 2020 kl. 19:30 Sorøvej 33, i selskabslokalet i laden v/klubhuset

 

Dagsorden:

 

1. Valg af dirigent

2. Formanden aflægger beretning

3. Kasseren forelægger det reviderede regnskab

.   Fastsættelse af kontingent for 2020.

4. Behandling af indkomne forslag

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

 

.   A. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer

.       Følgende er på valg:

.       Kirsten Petersen, Stan Rasmussen og Kurt Nielsen

 

.   B. Valg af bestyrelsessuppleanter

.       Følgende er på valg:

.       Kurt Andersen og Morten Pedersen

 

.   C. Valg af revisorsuppleant for to år

.       På valg:

.       Inger Rasmussen

 

7. Udvalg

8. Kåring af årets rytter og hjælperytter

9. Eventuelt.

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest den 20. februar 2020.

 

Vel mødt!

Bestyrelsen