tirsdag 3. oktober 2023

Generalforsamling 2023

Indkaldelse til Generalforsamlingen

 

Generalforsamling, 28 Februar kl. 19 , i Fuglebjerg Hallen

 

Dagorden:

 

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Fremlæggelse af det revideret regnskab

4. Fastsættelse af kontingent for 2023

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

7. Udvalg

8. Kåring af årets rytter og hjælperytter

9. Eventuelt