torsdag 21. februar 2019

Generalforsamling

Generalforsamling i TFC

Til Team Fuglebjerg Cyklings medlemmer.

Generalforsamling2015

Generalforsamling

Du indkaldes hermed til ordinær generalforsamling på Sorøvej 33, i selskabslokalet i laden (ved klubhuset) torsdag, den 21.februar 2019 kl. 19.30.


DAGSORDEN

1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger beretning
3. Kasseren forelægger det reviderede regnskab. Fastsættelse af kontingent for 2019.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
- A. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer.
Følgende er på valg: Søren Nygaard, Per Danielsen, Flemming Andersen og Kenneth Weiglin
- B. Valg af bestyrelsessuppleanter.
Følgende er på valg: Kurt Andersen og Poul Erik Abel
- C. Valg af revisor for 2 år.
På valg er Lene Lock
7. Udvalg
8. Kåring af årets rytter og hjælperytter
9. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest den 13. februar 2019.

Vel mødt
- Bestyrelsen

tfclogo_lille