fredag 24. september 2021

Generalforsamling 2020

Generalforsamlingen blev afholdt d. 27-02-2020

 

Iht. dagsorden:

 

1. Valg af dirigent (Stan Rasmussen)

2. Formanden aflagde beretning (Søren Nygaard)

3. Kassereren forelagde det reviderede regnskab (Kirsten Petersen)

.   Fastsættelse af kontingent for 2020 (DKK 300)

4. Behandling af indkomne forslag (N/A)

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

.   A. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer

.       Følgende var på valg:

.       Kirsten Petersen (fortsatte), Stan Rasmussen (fortsatte) og Kurt Nielsen (udtrådte)

.   B. Valg af bestyrelsessuppleanter

.       Følgende var på valg:

.       Kurt Andersen og Morten Pedersen (fortsatte)

.   C. Valg af revisorsuppleant for to år

.       På valg:

.       Inger Rasmussen (udtrådte, ny: Lise Rifbjerg)

7. Udvalg

8. Kåring af årets rytter (Flemming Andersen) og hjælperytter (Søren Nygaard)

9. Eventuelt (tre løb vil snarest blive annonceret som mål for fælles klub-deltagelse i 2020)

 

 

 

 


Hjælperytter 2019:

Søren Nygaard


Hjælperytter 2019

 

Årets rytter 2019:

Flemming Andersen

Årets rytter 2019