søndag 14. juli 2024

Formanden ønsker godt nytår

(af Stan Rasmussen, Formand (TFC) , 18. januar 2009 )

Formandens ord: "GODT NYTÅR"

Her en lille, forsinket hilsen med ønske om et godt nytår til alle medlemmer af Team Fuglebjerg Cykling. Samtidig ønskes et endnu mere forsinket "Godt (bag)jul".

Ja, det er ingen hemmelighed at tiden går, faktisk flyver den af sted. Måske har det noget med alderen at gøre! Jeg synes ikke det er så længe siden klubmesterskaberne fandt sted, men der er alligevel gået 3 ½ måned og jul og nytår er for længst overstået.

Jeg håber til gengæld at den (tiden) er gået godt. Jeg er bekendt med at nogle medlemmer fortsat mødes søndag kl. 09.00, hvor de så maser af sted på mouintainbike. Dette foregår vist nok i op til 2 hold, hvor der køres fornuftigt men i forskelligt tempo og nok også på forskellig tid - der er garanteret plads til flere.

Jeg ved også at andre holder formen ved lige via løb, helt op til 10-15 km. pr. gang. Andre, incl. mig selv, "nøjes" med spinning i Fuglebjerg Motionscenter mandag og onsdag. Her er der faktisk 2-3 ledige pladser, men husk det kræver man er medlem. Dette klares på stedet ved henvendelse til Birger eller Anette.

Ellers kan jeg meddele nogle datoer på de kommende "begivenheder" i TFC, nemlig generalforsamlingen og sæsonstarten.

Generalforsamlingen finder sted tirsdag den 24. februar 2009 kl. 19.30 i Torbens lokaler ved klubhuset. Skriftlig indkaldelse følger.

Sæsonstarten er fastsat til søndag den 29, marts 2009 kl. 09.00 DANSK SOMMERTID. Skriftlig indkaldelse følger.

Apropos arrangementer og generalforsamling:
Ddisse er jo, som alt andet i klubregi, afhængig af aktive medlemmer til at deltage, samt til at give en hjælpende hånd med planlægningen og afviklingen af arrangementerne. Uden disse medlemmer (Jer) var der ingen klub. En klub fungerer nemlig ikke af sig selv, heller ikke TFC. Der skal "noget" frivilligt arbejde til at få træning, ture, fester og andre aktiviteter stablet på benene. Mange af klubbens medlemmer giver en hjælpende hånd med, men der er til stadighed brug for nye hænder, også i 2009, TFC's 11' år. Derfor denne opfordring:
Mød op til generalforsamlingen, meld dig til arbejdet i bestyrelse og udvalg, som hjælper til arrangementerne, f.eks. Søen Rundt, hvor vores store sucses m.h.t. deltagere kræver stadig flere hjælpere.
Søen rundt finder, som de fleste nok ved, sted søndag den 7. juni 2009, så husk at sætte dagen af allerede nu.

Det var alt herfra. Vel mødt til generalforsamling samt til træning, løb og arrangementer i 2009.


Mange cykelhilsner

Stan, Formand (TFC)

Nytår 2009-1


Nytår 2009-2