fredag 19. april 2024

Generalforsamling 2006 - Referat

(af Kirsten Petersen , 08. april 2006 )

Den 23/2 2006 blev der afholdt generalforsamling i Team Fuglebjerg Cykling og der var mødt 30 af foreningens 54 medlemmer op og igen i år i var vi ved spise os en mavepine til, i dejlige fastelavnsboller, som blev sponsoreret af Wienerconditoriet i Næstved, v/Klaus Egeberg, hvilket vi siger tusinde tak for, de var bare så lækre.

Punkt 1 - Valg af dirigent
Stan blev enstemmigt valgt som dirigent og han kunne konstatere at indkaldelsen var sendt ud rettidigt. Herefter blev ordet givet til formanden:

Punkt 2: Formandens beretning:
Sæsonen 2005 gik meget stille og roligt og med 54 på medlemslisten så det rigtigt fint ud, men på vores træningsdage så det meget sløjt ud, det er det laveste antal der er mødt op til træning i klubbens historie.
Det mest triste der er sket i sæsonen er at Kurt har meldt klart ud, at han ikke ønsker at lave cykelposten mere.
Bo mener at det nu er på tide med nogle nye ideer i klubben og ønsker derfor at udtræde af bestyrelsen.
Der har i sæsonen været flere gode tiltag til nogle arrangementer, men der har været alt for lidt tilslutning så han kunne godt tænke sig der var der flere der ville tilmelde sig til de forskellige arrangementer, der var også blevet forsøgt at arrangere et orienteringsløb, her var tilslutningen så lille at det blev aflyst.
Som bekendt har vi år 2005 fået nyt cykeltøj, alle som var medlem i 2005 får udleveret en cykelbluse og en vindbreaker og såfremt der er nogle medlemmer som endnu ikke har fået udleveret et sæt skal de henvende sig til Kirsten.
Bo takkede for 2005 og en tak for den opbakning havde han fået i årene som formand han sluttede med at ønske den nye bestyrelse held og lykke.
Stan takkede Bo for beretningen som herefter blev godkendt.

Punkt 3: Forelæggelse af de reviderede regnskab.
Jørgen gennemgik regnskabet, og selv om vi havde investeret i nyt tøj så regnskabet pænt ud. Meddelte at det var blevet vedtaget på et bestyrelsesmøde at nye medlemmer skal betale kr. 200,00 for de to trøjer, som kan købes når kontingentet er betalt.
Kontingentet blev for år 2006 fastsat til kr. 300,00.
Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt.

Punkt 4: Der var ikke indkommet nogen forslag.

Punkt 5: Valg af bestyrelsesmedlemmer:
A:Kurt N blev nyvalgt til bestyrelsen, Kirsten og Stan blev genvalgt
B:Kurt A og Jens blev genvalgt som suppleanterC: Ole blev genvalgt som revisor.

Punkt 6: Udvalgene
Willy sportsdirektør.
Løbskommissionen består af Stan, Torben, Kurt A, Jesper og Ole.
Sponsorudvalget består af Jørgen, Raimo, Jesper og Rene blev nyvalgt.
Vi skal her ud til vores sponsorer og fortælle om vores hjemmeside og fortælle om alle de muligheder de kan få på denne side.
Der kom også et forslag om at få lavet nogle streamers med vores WWW adresse på som vi kunne have i bagruden på vore biler.
Dette blev taget til efterretning.
Klubhusudvalg består af Kirsten, Henning, Willy og Flemming.
Festudvalg består af Henriette, Rene og her blev Kim og Jacob nyvalgt, da Inger og Lone ønskede at udtræde.
"Hjemmesideudvalg" består af Kurt A, Kjartan, Jørgen, Jens og Kirsten.

Punkt 7: Kåring af årets rytter og hjælperytter - her blev Kurt Nielsen kåret som årets hjælperytter og da det også var ham der var mødt op på flest træningsdage og flest løb blev han også årets rytter. Vi ønsker tillykke med begge titler.

Punkt 8: Eventuelt - her blev der talt en del frem og tilbage om bl. a. vores cykelløb søen rundt. Rene kunne overbringe en stor ros fra Nakskov deltagerne og han kom også med forslag for at prøve at få nogle nye medlemmer, vi kunne for eksempel stå på parkeringspladsen ved butikscentret og dele nogle foldere ud om vores klub, så vi på denne måde kunne få nogle nye medlemmer og fortælle at vores klub er for alle og for alle aldre.
Vi skal også blive bedre til at se nye medlemmer an så vi ikke tager dem med ud på nogle uoverskuelige ture så de kører træt med det samme og ikke komme mere.
Kurt N kom med et forslag om at få lavet en telefon-og adresseliste og evt, mailadresse, da det nogle gange godt kan være svært at få fat i nogle af medlemmerne.
Henriette kom med en henstilling om at der ikke blev kørt så stærk til træning, det er som om der bliver kørt løb både tirsdag og torsdag, der går lidt at det sjove af turene når man hele tiden skal kæmpe for at følge med.
Ole fortalte om en tur til Belgien som han skulle på sammen med Torben og Henning , det er en forlænget weekend sidst i august, så hvis nogen havde lyst skulle de sige til indenfor den næste uge. Prisen ca. 2.000 kr. , den længste tur er 174 km og den korteste 90 km.

Herefter kunne generalforsamlingen ved ca. 22.00 tiden erklæres for afsluttet og Stan takkede for god ro og orden.

Referat ved Kirsten