søndag 14. juli 2024

Referat af generalforsamling 2015

(af Kirsten Petersen , 03. juni 2015 )

Referat fra generalforsamlingen i TFC
den 19-02-2015

21 medlemmer mødte op.

Punkt 1.
Henrik bød velkommen og herefter blev Stan valgt til dirigent. Stan takkede for valget og konstaterede at indkaldelsen var lovligt varslet.
Herefter gav han ordet til formanden som fremlagde følgende formandsberetning:

Punkt 2.
Årsberetning 2014 Sæsonopstart Vi startede sæsonen op den 30. marts 2014 i solskin og 15 graders varme. Der var stort fremmøde. 36 var morgenfriske og mødte op til morgenkaffe og brød.
Inden da havde Jon og Kurt arbejdet på nyt klubtøj, og denne dag var det muligt at se, prøve og bestille det nye flotte tøj. Rigtig mange benyttede sig af denne mulighed.
Der blev dog også cyklet en tur bagefter.

Træningerne.
Det har været et år, hvor der har været stort fremmøde til træningerne. Første træning mødte 25 ryttere op, hvilket er tæt på rekord på en træningsaften. Det har vejrmæssigt været et tørt og varmt forår og sommer, hvilket måske har fået flere op på cyklerne.

Løb.
I løbet af året har der været stor deltagelse i cykelløb rundt omkring i landet, og det har været en god lejlighed til at vise det flotte klubtøj frem. Vi har bl.a. vist flaget ved Forårsløbet i Næstved, Storebæltsløbet i Slagelse, Grejsdalsløbet i Vejle, Sjælland Rundt og Nordjylland Rundt. Også ved Tøserunden var der deltagelse fra Fuglebjerg.

Mallorcatur I uge 18 var der cykelryttere fra TFC på Mallorca, som Steen fra Hyllinge havde arrangeret. TFC gav tilskud til busturen i Danmark.

Familiecykeldag.
Endnu en gang havde vi en hyggelig familiecykeldag, som Mogens havde arrangeret. Det var søndag den 18. maj. Cirka 25 mødte op til morgenmad, en cykeltur og efterfølgende spisning i klubhuset. Et arrangement som bliver afholdt igen i år - den 21. juni.

Kløverstien.
Den 24. maj skulle Kløverstien i Fuglebjerg indvies, og vi var blevet spurgt, om vi ville deltage med et cykelhold i indvielsen. Vi stillede med 9 ryttere i det gode vejr.

Søen Rundt.
Søen Rundt blev afviklet søndag den 1. juni i godt cykelvejr. Fremmødet var igen rigtigt flot. 400 deltagere i alt, med 233 på 95 km ruten, 103 på 45 km ruten og 64 på 23 km ruten. Der var næsten ingen blæst denne dag, så derfor kom rytterne til at cykle i store grupper og blev ikke spredt som andre gange.
Efterfølgende har der blandt ryttere og bestyrelse været en drøftelse af sikkerheden på ruten. Bestyrelsen har undersøgt, hvilke muligheder der er for hjælp til afvikling af løbet f.eks. fra Hjemmeværnet.
Desuden har bestyrelsen været i tænkeboks omkring tidstagning, da det har givet lidt kaos ved mållinjen med den nuværende tidstagning. Det er besluttet, at vi fremover køber os til tidstagning med chip.
I år holder vi Søen Rundt søndag den 7. juni, og vi opfordrer til, at så mange som muligt vil hjælpe til med afvikling af løbet. Både før, under og efter.

En tåbe i klubben.
I september kunne man i avisen læse, at et medlem af TFC var blevet medlem af "Tåbernes Klub". Det viste sig at være Bo, som netop havde besteget "Det skaldede bjerg" - Mont Ventoux - i Frankrig. Faktisk cyklede han op og ned af bjerget tre gange inden for 24 timer, hvilket må siges at være noget af en bedrift.

Klubmesterskab.
I weekenden 20. - 21. september blev der afviklet klubmesterskab.
Lørdag stillede 12 op til enkeltstart - og alle gennemførte.
Søndag startede dagen med morgenmad for de 25 - 30 fremmødte. Herefter var der delt hold til holdkonkurrencen - i alt 4 hold med 4 - 5 personer på hvert. 18 stillede op til start. Efter løbet havde grillkokken Michael lavet lækker grillmad til alle fremmødte.
Op til klubmesterskabet var der nogle ryttere, som gav udtryk for, at de ikke var tilfreds med, at det er muligt at stille op til klubmesterskabet, selv om man ikke har vist sig til træningerne i løbet af sæsonen. Det har vi i bestyrelse taget op og har besluttet, at for at stille op til klubmesterskab skal man have trænet regelmæssigt og deltaget i X antal træninger. Bestyrelsen ønsker at drøfte dette i aften under evt.

Klubhus.
I starten af sæsonen var der et ønske om at få gjort noget ved gulvet i klubhuset. Efterfølgende kom der forslag om at udvide klubhuset ved at inddrage terrassen. Jeg snakkede med Torben om projektet og blev enige om, at i stedet for at reparere gulvet, kunne vi lige så godt fjerne det helt og støbe nyt. Udvidelsen var han også med på. Aftalen blev, at Torben leverede materialer til byggeriet, og vi skulle levere arbejdskraften. Det er blevet til mange timer, hvor en stor del af timerne er leveret af Flemming, Henning, Mogens og mig selv. Som beregnet skulle klubhuset have stået færdigt til klubmesterskabet, men da det kneb lidt med arbejdskraften, er der stadig nogle hængepartier. Der mangler at blive malet færdigt og indrettet indvendigt. Udvendigt skal det sidste tag skiftes og tilbygning pudses.

Afslutningsfest.
Traditionen tro blev sæsonen sluttet af med efterårsfest den sidste lørdag i oktober. En hyggelig afslutning på en god sæson.

Vintertræning.
Det har været så som så med vintertræning. Nogle ryttere har taget initiativ til at træne i løbet af vinteren. Det er blevet til nogle onsdag aftener og søndag formiddage på mountainbike.

Tak.
Jeg vil afslutte med at takke alle dem, som har hjulpet til vores arrangementer med både stort og småt. Uden opbakningen fra medlemmer og andre frivillige kan vi ikke afholde arrangementerne.

Formandens flotte og fyldets gørende beretning blev herefter godkendt.

Punkt 3:
Kassereren Jørgen Rasmussen forelagde det reviderede regnskab, heraf fremgik det, at vi havde brugt lidt flere penge i år, grunden til dette er at der er givet tilskud til nyt tøj. Vi har heller ikke haft så mange sponsorer i året, men alt i alt stadig et flot regnskab, som efter en fin gennemgang blev godkendt.
Kontingentet forblev uændret kr. 300,00 pr. år. Punkt 4: Ingen indkomne forslag.

Punkt 5:
Valg af bestyrelsesmedlemmer og Suppleanter:
A: Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer. Henrik blev genvalgt. Bo Bøgh, Lise Rifbjerg og Søren Nygård blev indvalgt i bestyrelsen.
B: Kurt Andersen og Poul Erik Abel blev genvalgt.
C: Kim Bøgh blev genvalgt som revisorsuppleant.

Punkt 6(7):
Udvalg:
Alle i løbskommissionen blev genvalgt:
Stan Rasmussen, Tom Pedersen, Jon Nielsen og Bo Bøgh

Sponsorudvalg:
Kirsten Petersen og Jesper Felskov

Alle i klubhusudvalget blev genvalgt:
Kirsten Petersen, Flemming Andersen, Solveig Larsen og Henning Andersen.

Festudvalg:
Mogens Kløcker, Henrik Heesche, Tom Pedersen og Michael Mathiesen.

Tøjudvalg:
Uændret Kurt Nielsen og Jon Nielsen.

Punkt 7(8):
Kåring af årets rytter og hjælperytter.
På de 10 første pladser er følgende:
10(9) Kurt Nielsen og Mogens Kløcker 54 point
8. Henning Andersen 60 point
7. Stan Rasmussen 63 point
6. Lene Lock 64 point
5. Solveig Larsen 67 point
4(3). Kenneth Jensen og Henrik Heesche 71 point
2. Jon Nielsen 73 point
1. Tom Pedersen 78 point

Tom Pedersen fik herefter overrakt pokalen som årets rytter.

Til årets hjælperytter måtte vi ud i en ekstra afstemning mellem de 2 der fik flest stemmer og i denne afstemning blev Bo Bøgh vinderen han fik herefter overrakt pokalen som årets hjælperytter.

Punkt 8(9):
Eventuelt her var der en del snak frem og tilbage om et forslag som var kommet fra bestyrelsen om at man skal møde op til træningen i klubhuset hvis man vil deltage i klubmesterskabet. Der blev holdt en prøveafstemning om det skulle være 10 eller 15 gange, holdningen blandt de fremmødte var 10 gange, men det blev helt op til den bestyrelsen at finde en løsning.

Stan fremlagde herefter en forespørgsel fra Fugleparken om der var nogle som havde lyst til at køre med nogle af de ældre i de nye rickshaw som de har fået. Kirsten skal kontakte Fugleparken for at høre nærmere.

Det blev herefter oplyst at klubstart vil være den 29. marts kl. 9.00 (Dansk Sommertid) men der vil komme nærmere ud om dette.

Henrik håbede at det nyrenoverede klubhus vil blive færdigt til åbningen.

Stan takkede herefter for god ro og orden, og gav ordet frit.

- Referat ved Kirsten


PS. Jeg kan med det samme oplyse, at vi har holdt det første bestyrelsesmøde hvor det blev vedtaget at man skal møde op 15 gange for at deltage i årets klubmesterskab.