fredag 19. april 2024

Generalforsamling 2016

(af Henrik Heesche , 28. marts 2016 )

Referat fra generalforsamlingen TFC

den 23.2.2016

Punkt 1
Henrik Heesche bød velkommen og herefter blev Stan Rasmussen valgt til dirigent. Stan takkede for valget og konstaterede, at indkaldelsen var lovligt varslet.
Herefter gav han ordet til formanden, som fremlagde følgende formandsberetning:

Punkt 2

Den 29. marts 2015 startede vi cykelsæsonen op med morgenbrød. Cirka 30 mødte op, hvorefter vi cyklede en lille tur. Det så ud til at blive et godt cykelår.

Hen over sæsonen har der været få deltagere på træningsdagene. Måske kan det skyldes, at det har været meget blæsende, eller at vi ikke har været så gode til at møde op til træningerne.

Trods vejret har der været flere ryttere fra TFC deltaget i cykelløb som forårsløbet i Næstved, Storebæltsløbet i Slagelse, Grejsdalsløbet og Tøserunden.

Til Tøserunden deltog 3 fra TFC - det var Kirsten, Lise og Lone. Turen blev kørt i blæst, regn og haglbyder. Lise kom ind på en 10. plads, og Lone kom først i mål i tiden 3 timer og 32 minutter for de 112 km. Flot kørt af alle tre. Desuden kørte Lone Tøserunden for 25. gang.

Igen i år havde vi en familiecykeldag på programmet, men tilslutningen var ikke stor, så vi valgte at aflyse det.

Søen Rundt blev afviklet den 7. juni 2015, og der var fint fremmøde til cykelløbet. Som noget nyt fik vi i år Sporti til at tage tid, og for at øge sikkerheden på landevejene havde vi BMV Marshalls til at køre foran de grupper, der blev sendt afsted.

Der blev lidt tumult og bekymring, da BMV Marshalls kørte en forkert vej i starten af løbet, men alt i alt var det et godt tiltag med marshalls, hvilket flere gav udtryk for.

I 2016 bliver Søen Rundt søndag den 5. juni på Grundlovsdagen i samarbejde med DGI, som står for tidstagning, marshalls og som noget nyt vil der flere steder på ruten blive flagposter.

Arrangementet bliver i år flyttet fra det grønne område til B-hallen.

Den 12. og 13. september 2015 var der klubmesterskab. Trods datoen stod i løbskalenderen og blev offentliggjort ved sæsonstart kunne den ikke samle så mange. 5 ryttere stillede op til enkeltstart om lørdagen og 7 til linjeløbet om søndagen.

Vejret var desværre ikke med rytterne - det regnede og blæste meget, men klubmesterskabet blev gennemført.

Efter omklædning til tørt tøj blev der hygget med mad i klubhuset.

Måske skal vi ikke fortsætte med at have klubmesterskab, hvis der ikke er interesse for det? Måske var det kravet om at møde frem til 15 træninger, som gjorde, at der ikke var så mange deltagere?

Afslutningsfesten i oktober blev desværre også aflyst, da der heller ikke var opbakning til denne.

I efteråret blev jeg kontaktet af Frank Høj, som er konsulent i DGI Storstrømmen, som spurgte, om vi ikke skulle være medlem af DGI cykling. Vi blev tilbudt et års gratis medlemskab, som vi sagde ja tak til.

Jeg vil afslutte med at takke alle dem, som har hjulpet til vores arrangementer med både stort og småt. Uden opbakningen fra medlemmer og andre frivillige kan vi ikke afholde arrangementerne.

Formandens beretning blev herefter godkendt.

Punkt 3
Kassereren Kirsten Petersen forelagde det reviderede regnskab. Kontingentet forblev uændret kr. 300,00 pr. år.

Punkt 4

Ingen indkomne forslag.

Punkt 5
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:

A.
Jon Nielsen var på valg og ønskede ikke genvalg. I stedet blev Michael Mathiesen valgt til bestyrelsen. Bo Bøgh og Lise Rifbjerg ønskede begge at stoppe efter 1 år i bestyrelsen. Carsten Fabricius og Flemming Andersen blev valgt i bestyrelsen for 1 år, så den normale valgturnus følges.

B. Kurt Andersen og Poul Erik Abel blev genvalgt som bestyrelsessuppleanter.

C. Inger Rasmussen blev valgt som revisorsuppleant for 1 år og som ny revisor blev valgt Lene Lock.

Punkt 7
Løbskommissionen:

Stan Rasmussen, Tom Pedersen og Søren Nygård

Sponsorudvalg:
Kirsten Petersen, Henrik Heesche og Jesper Felskov

Klubhusudvalget:
Kirsten Petersen, Flemming Andersen, Solveig Larsen og Henning Andersen.

Festudvalg:
Mogens Kløcker, Tom Pedersen og Michael Mathiesen.

Tøjudvalg:
Kurt Nielsen og Kenneth Jensen.

Punkt 8
Kåring af årets rytter og hjælperytter.
På de 10 første pladser er følgende:

1. Lene Lock 61 point

2. Flemming Andersen 58 point

3. Henrik Heesche 54 point

4. Stan Rasmussen 46 point

5. Mogens Kløcker 40 point

6. Leif Stage 39 point

6. Bo Bøgh 39 point

7. Kurt Nielsen 34 point

7. Henning Andersen 34 point

8. Kirsten Petersen 32 point

8. Solveig Larsen 32 point

9. Lone Nielsen 31 point

10. Lise Rifbjerg 28 point

 

Lene Lock fik herefter overrakt pokalen som årets rytter.

Årets hjælperytter blev Bo Bøgh.


Punkt 9
Eventuelt

Her blev der snakket om fremmødet generelt til træningerne. Desuden om der fortsat skal være et minimum antal træninger for at deltage i klubmesterskabet. Snakken mundede ud i enighed om, at der skal være et minimum antal træninger for at vinde klubmesterskabet, men alle medlemmer kan deltage i klubmesterskabet uanset, hvor mange træninger de har deltaget i i løbet af sæsonen.

 

Stan takkede herefter for god ro og orden, og gav ordet frit.


- Referat ved Henrik Heesche
Årets rytter 2015
Årets rytter 2015, Lene Lock.


Året hjælperytter 2015
Årets hjælperytter, Bo Bøgh.