fredag 19. april 2024

Sæson 2014 er slut

(af Stan Rasmussen (TFC) , 23. november 2014 ) Cykelsæsonen 2014 er slut Ja, den officielle cykelsæson sluttede den 1. oktober 2014.

sæson-slut2014

Sæsonen er forløbet fint med op til flere nye medlemmer og "hold", træningsfliden har været bedre end længe og klubben har "vist flaget" i flere motionsløb rundt omkring i landet.
Vi havde desværre et par styrt tidligt på sæsonen, heldigvis uden alvorlige følger.
Det viser bare igen igen at det er forbandet vigtigt at passe på hinanden og i det hele taget "køre ordentligt"!

Vi har igen haft nogle ryttere på træningsophold på Mallorca, Søen Rundt blev igen afviklet efter planen og uden store uheld, igen med rigtig mange deltagere.

I skrivende stund er der forskellige tiltag i gang for at forbedre løbet, navnlig på det sikkerhedsmæssige plan og også med hensyn til tidstagningen, men der er ikke besluttet noget endnu.

2014 var året hvor klubben fik ny formand (Henrik Heesche). Jeg tror alle kan være enige med mig i at Henrik er kommet rigtig godt fra start, han har et stort overblik og får gjort tingene i rette tid, bl.a. har han været en af de bærende kræfter i forbindelse med udvidelsen af klubhuset, som alle nok ved er godt i gang, men endnu ikke afsluttet. Henrik, Flemming, Mogens med flere har foreløbig brugt "en del tid" på projektet.
Vi glæder os alle til det er færdigt.

Der er fortsat nogle medlemmer som hver søndag kører på mountainbike med start og slut ved/i klubhuset, så den vej rundt er sæsonen ikke rigtig slut alligevel.
Det er jo særdeles fornuftigt at få holdt sig i gang her i den mørke tid så man ikke starter på helt bar bund til foråret, nærmere betegnet Palmesøndag den 29. marts 2014 (nærmere herom senere). Husk på sandheden i udsagnet at de kilo som kommer let på i løbet af vinteren er mindst dobbelt så svære at komme af med igen.

Der er i øvrigt mulighed for at spinde i Fuglebjerg Motionscenter, hvor vi kan få vores helt egen tid, hvis vi ønsker det. Det kræver "kun" at der er deltagere nok samt at man er medlem af motionscentret. Hvis der er interesserede medlemmer kan de kontakte undertegnede.

Nu vil jeg slutte med ønsket om en rigtig god jul og et godt nytår til alle Team Fuglebjerg Cyklings medlemmer - vel mødt i 2015.


- På bestyrelsens vegne, Stan.