torsdag 13. juni 2024

Generalforsamling 2024

Indkaldelse til Generalforsamlingen

 

Generalforsamling, 20 Februar kl. 19:30 , i Klubhuset

 

Dagorden:

 

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Fremlæggelse af det revideret regnskab

4. Fastsættelse af kontingent for 2024

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

7. Udvalg

8. Kåring af årets rytter

9. Eventuelt